REFERENCE


JKP Tržnica, Novi Sad

JKP Put, Novi Sad

Elektrovojvodina DOO, Novi Sad

JP Srbijagas, Novi Sad

T.O. Vojvodine, Novi Sad

NIS-NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE, Novi Sad

PSG Banatski Dvor DOO – podzemno skladište gasa, Novi Sad

Institut u Sremskoj Kamenici

Hotel "Novi Sad" DOO, Novi Sad

McDonald’s, shopping centar Big Cee, Novi Sad

Energotehna DOO, Novi Sad

Hauzmajstor DOO, Beograd

Jastreb DOO, Novi Sad

Skuter centar, Beograd

MDI Engineering Trade DOO, Beograd

Lisca DOO, Beograd

Privredna akademija – Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad

Škola za dizajn Bogdan Šuput, Novi Sad

Business DOO, Ledinci

DOO Aikon Group, Novi Sad


Stolarija Manual /tel: 021 300 7777 / grkovici@sbb.rs